Μέλος του E.A.S.P.D.

Η "ΜΕΛΕΔΩΝΗ" είναι μέλος του E.A.S.P.D. (European Association for Servive Providers for Persons with Disabilities - Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Οργανισμών Προσφοράς Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρίες).

Η συνεργασία της "ΜΕΛΕΔΩΝΗ" με το E.A.S.P.D. έχει σαν αποτέλεσμα την προαγωγή της συμμετοχής της ως εταίρο σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορούν την ανάπτυξη των ίσων ευκαιριών για την εκπαίδευση, απασχόληση, διαχείριση ελεύθερου χρόνου των αναπήρων.
Μέσα από κοινά προγράμματα των φορέων από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και αποτελεσμάτων ερευνών.