Η Διοίκηση

Η "MΕΛΕΔΩΝΗ" διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διαμορφώνεται ως εξής :

Πρόεδρος: Στεφανίδης Δημήτριος (από τον φορέα "ο Καλός Σαμαρείτης")
Αντιπρόεδρος: Προκοπάκη Ευφημία (από τον φορέα  "Εστία")
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννου Κυριακή (από τον φορέα  "το Πέταγμα")
Ταμίας: Μπέλλου Μαρία (από τον φορέα  "ΑΜΥΜΩΝΗ")
Μέλος: Τουρκοχωρίτη Μαρία (από τον φορέα  "Το Εργαστήρι")